HADİSLERDE IMAM MEHDİ (as)

"Hz.Muhammed (saa), Zamnımızın Imamı Olan Hz.Mehdi (a.f) hakkında bir çok hadis söylemiştir.

Bunlar Sahih-i Buhari, Müslim, Sünen-, Ibn-i Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Müsned-i Ahmed ve benzeri hadis kitaplarında mevcuttur.

Bazılarının Fihristi:

1- 48 Hadiste, Hz.Peygamber (saa) ile aynı adı taşıdığı ve künyesinin de O'nun gibi Ebu'l Kasım olduğu beyan edilmiştir.

2- 136 Hadiste, O'nun 12. Imam ve Resulullah (saa)'in Son Vasisi olduğu belirtilmiştir.

3- 192 Hadiste, Mehdi (as)'ın Hz.Fatıma (as) evladından / soyundan olduğu açıklanmıştır.

4- 214 Hadiste, Mehdi (as)'ın Hz.Ali (as)'ın evladından olduğu belirtilmiştir.

5- 308 Hadiste, Mehdi (as)'ın Imam Hüseyin (as)'ın dokuzuncu evladı olduğu açıklanmıştır.

6- 185 Hadiste O'nun (as) Imam Zeyn-ül Abidin evladından olduğu haberi verilmiştir.

7-103 Hadiste, Mehdi (as)'ın Imam Muhammed Bakır (as) evladından olduğu yazılıdır.

8- 202 Hadiste, O'nun (as) Imam Cafer Sadık (as) evladından olduğu yazılıdır.

9-199 Hadiste, Mehdi (as)'ın Imam Musa (as)'ın evladından olduğu yazılıdır.

10- 95 Hadiste, Mehdi (as)'ın Imam Rıza (as)'ın evladından olduğu yazılıdır.

11- 90 Hadiste, Mehdi (as)'ın Muhammed Taki (as)'ın evladından olduğu yazılıdır.

12- 293 Hadiste, Mehdi (as)'ın Imam Hasan Askeri (as)'ın OĞLU olduğu yazılıdır.

13- 91 Hadiste, Mehdi (as)'ın gaybetinin uzunluğundan bahsedilmekte ve 10 hadiste de O'nun (as) iki gaybeti olacağı, birinin kısa, diğerinin ise uzun olacağı açıklanmıştır.

14- 7 Hadiste, O'nun gaybeti zamanında, halkın O'ndan (as) nasıl faydalanacağı belirtilmştir.

15- 51 Hadiste, O'nun (as) Siması ve Sireti hakkında bilgi vardır.

16- 47 Hadiste, O'nun devrinde İslamiyetin dünyanın tek dini olacağı " Liyuzhirehu aleddini küllih.." ayetinin tahakkuk edeceği aıklanmıştır.

17- 123 Hadiste, Hz.Mehdi (as)'ın dünyada sosyal adaleti kuracağı belirtilmiştir.

18- 293 Hadiste, viladetinden ve viladetinin niteliğinden bahsedilmiştir.

19- 318 Hadiste, ömrünün uzunluğuna dair açıklamalar yapılmıştır.

20- 657 Hadiste, zuhurundan ve zuhurunun alametlerinden bahsedilmiştir.

Yukarıdaki hadisler metinleriyle, ilaveten 2500'den fazla hadisle birlikte, ( Toplam 6207 ) muteber hadis kaynaklarından olan, Lütfullah Safi'nin Te'lifi Olan "Müntehab-ül Eser" adlı değerli eserinde bir araya toplanmıştır." [1]

 


 

1-Bu bilgiler Mehdi PUR tarafından yazılan "Dini Makaleler" kitabından alınmıştır. Zaman Yayınları,1979

m.ipek

http://nehculbelaga.tripod.com

ehlibeyt@myiris.com