Programlama:

www.EhlibeytKutuphanesi.com

www.NehculBelaga.net

englishteacher@mynet.com

 

ALEVİLİK

Ali Rıza ÖZDEMİR

İHTAR

ÖNSÖZ   

ÎÇÎNDEKÎLER

1- ALEVÎLÎK NEDÎR?
-Bir Tanımlama Denemesi-Giriş

Kavramsal Olarak Alevilik
Tarihsel Olarak Alevilik
Alevilik Din midir?
Alevilik Mezhep midir?
Alevilik Tarikat midir?
Alevilik Bektaşîlik midir?
Alevilik Kızılbaşlık midir?
Alevilik Sünnîlik midir?
Alevilik Gulat mıdır?
Alevilik Kültür müdür?
Alevilik Yaşam biçimi midir?

Alevilik Nedir?

2.ALEVÎLÎĞÎN KAYNAKLARI

Giriş

I. Genel Kaynaklar
a. Kur'an-ı Kerim
b-Ehli Beyt

II. Özel Kaynaklar
a- Hüsniye
b-Buyruk
c- Alevi Edebiyatı
d-Risaleler
e-Diğerleri

Sonuç

3- ALEVİLİKTE OKULLAR

Giriş
1-Hacı Bektaş Veli Okulu
2-Şah ismail Hayati Okulu

4. ALEVÎLİĞİN İNANÇ / VE İBADET ESASLARI

— Alevi Teori ve Pratiğinin Temelleri -

Giriş
Aleviliğin İnanç Esasları
1.Tevhit veya Allah İnancı
2.Nübüvvet veya Peygamber Inancı
3.îmamet veya On İki İmam İnancı
4.Mead veya Ahiret inancı
5.Adl veya Adalet İnancı

Aleviliğin İbadet Esasları

l.Namaz veya Salat
2.Oruç veya Savm
3.Hacc
4.Tevella
5.Teberra
6.Ýyiliği Emretmek
7.Kötülükten Sakındırmak
8-Zekat
9.Humus veya Çerağlık
lO.Cihad. ;

5.ALEVÎLÎK SON GÜNLERDE NEDEN BU KADAR ÇOK TARTIŞILIYOR.?

6.KURTULUŞUN YOLU

Giriş
Yalan Kurtuluşlar
Gerçek Kurtuluş
Kurtuluş Bireyde Başlar
Toplumsal Kurtuluş