İÇİNDEKİLER

Takdim

 

Yazarın önsözü

 

Çekİm Ve İtİm Kanunu...................................... 18

İnsan Dünyasında Çekim Ve İtim Gücü.......................... 20

İnsanların Çekicilik Ve İticilikleri Farklıdır...................... 23

İkili Güç Sahibi İmam Ali (a.s)....................................... 33

1. Bölüm

GÜÇLÜ ÇEKİMLER

Sevgi Ve Aşk Okulu: Şiilik............................................ 41

Sevgi İksiri.................................................................... 45

Engelleri Aşma, Kafesleri Kırma.................................... 50

Yapıcı mı, Yıkıcı mı?..................................................... 53

Evliyaya Sevgi Ve Saygı Beslemek................................ 60

Sevgi Faktörünün Toplumdaki Gücü.............................. 64

Nefis Tezkiyesinin En İyi Yolu....................................... 67

İslam Tarihinden Örnekler............................................. 76

Kur'an Ve Sünnette Ali Sevgisi...................................... 86

Ali'nin Çekiciliğinin Sırrı................................................. 92

2. Bölüm

HZ. ALİ'NİN (a.s) İTİCİLİĞİ

Nakisin, Kasitin Ve Marikin........................................ 101

Haricilerin Ortaya Çıkışı.............................................. 105

Haricilerin Akidevi Usulleri.......................................... 114

Halifelik Konusunda Haricilerin Görüşü........................ 115

Halifeler Konusunda Haricilerin Görüşü........................ 116

Haricilerin Çöküşü....................................................... 117

Slogan mı, Ruh Ve Öz mü?.......................................... 118

Hz. Ali Ve Demokrasi................................................. 127

Haricilerin İsyanı.......................................................... 131

Haricilerin Belirgin Özellikleri....................................... 133

Kur'an'ı Mızraklara Takma Politikası............................ 158

Nifakla Savaşmanın Gerekliliği..................................... 163

Ali (a.s) Gerçek İmam Ve Önder................................. 166

 Kaynakça ve Dipnotlar