İÇİNDEKİLER

1-Imam Muhammed Taki (as)'ın Kısaca hayatı [a]

2-Sözleri [b]

A-İmam (a.s)’ın, İhram Halİnde  B İr  Av  Öldüren Kİmsenİn Hükmü Hakkında Verdİğİ Cevap

B-İLGİNÇ BİR MESELE

C-KISA SÖZLERİ

1- Adamın biri: "Bana nasihat edin." deyince İmam (a.s): "Kabul eder..."

2- Allah-u Teâla peygamberlerden birine şöyle vahyetti: "Dünyadan el.."

3- İmam için götürülmekte olan değerli bir kumaş, yolun yarısında çalınır..."

4- Kim bir işe şahit olur da onu sevmezse o işte bulunmayan kimse gibi..."

5- Kim  bir  konuşanı  dinlerse,  ona  tapmış  olur.  Konuşan Allah’tan..."

6- Davud ibn-i Kasım şöyle diyor: İmam Cevad’dan "Samed"in manası..."

7- Ebu Haşim-i Caferi şöyle diyor: "İmam aleyhi’s-selâm’ın, Me'mun'un...."

8- İmam dostlarından birine şöyle yazdı: “Bu dünyada birbirimizden....."

9- Tövbeyi geciktirmek, aldanmaktır. Vazifeleri hep sonraya ertelemek ise....."

10- İmam aleyhi’s-selâm’ı, Medine'den Kufe'ye götüren bir deveci, İmam..."

11- Kadınların Resulullah salla'llahu aleyhi ve alihi’e biat etmesi şöyle idi:...."

12- Bir şeyi (işi) sağlamlaşmadan önce açıklamak, o şeyin (işin)...."

13- Mü’min, Allah’tan olan bir başarıya, nefsinden olan bir öğütçüye ve...."


 

a-Hayatı "Islam'da Şia" kitabından alınmıştır.( İngilizce ve Türkçe Baskıları )

b-Sözleri " Tuhef'ul Ukul" kitabından alınmıştır.

Derleme ve Programlama:

www.EhlibeytKutuphanesi.com

www.IslamKutuphanesi.com

www.NehculBelaga.net

englishteacher@mynet.com

Dualarınızda Bizleri unutmayın:)