İÇİNDEKİLER

1- ŞİA'NIN DOĞUŞU, BAŞLANGICI VE NİTELİĞİ

2- ŞİA AZINLIĞININ EHL-İ SÜNNET ÇOĞUNLUĞUNDAN KOPMASI VE İHTİLAFIN ÇIKIŞ NEDENLERİ

3- İLMİ MERCİLİK VE HİLAFET MESELESİ

4- HİLAFETİN KAMUOYUNA SUNULMA SİYASETİ VE ŞİA GÖRÜŞÜNE AYKIRI OLUŞU

5- HİLAFETİN HZ. ALİ'YE (A.S) GEÇMESİ VE O HAZRETİN TAVRI

6- ŞİA'NIN HZ. ALİ'NİN BEŞ YILLIK HİLAFETİNDEN YARARLANMASI

7- HİLAFETİN MUAVİYE'YE İNTİKAL ETMESİ VE MİRASİ SALTANATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

8- ŞİA TARİHİNDE EN ZOR GÜNLER

9- BENİ ÜMEYYE SALTANATININ İSTİKRARI