SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

 

Kemal-ud Din, c. 2, s. 435:

Muvaiye b. Hekim, Muhammed b. Eyyüb b. Nuh ve Muhammed b. Osman-ı Amri’den:

“Biz İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm ’ın evinde kırk kişi toplanmıştık ve o, oğlunu bize göstererek buyurdu ki: “ Bu benden sonraki İmamınızdır ve sizlere halifemdir, ona itaat edin ve benden sonra dininizde ayrılığa düşmeyin, yoksa helak olursunuz. Biliniz ki, siz bu günden sonra onu göremeyeceksiniz. ” O üçü şöyle dediler: “Onun yanından ayrıldık, aradan birkaç gün geçmeden İmam Hasan-ı Askeri aleyhi’s-selâm dünyadan göçtü.”