SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

Kemal-ud Din , c. 2, s. 409:

Musa b. Cafer b. Veheb-i Bağdadi’den:

İmam Ebu Muhammed Hasan Askeri aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu:

“ Benim halefim hakkında, benden sonra ihtilaf ettiğinizi görür gibiyim. Resulullah salla’llâhu aleyhi ve alih’ten sonraki İmamları kabul edip de oğlumu inkâr edenler, tıpkı bütün peygamberleri kabullenip, Resulul-lah’ı inkâr eden gibidir. Resulullah’ı inkâr eden ise, bütün peygamberleri inkâr etmiş sayılır. Çünkü sonuncumuza itaat, birincimize itaat gibidir, sonuncumuzu inkâr etmek de birincimizi inkâr etmek gibidir. Biliniz ki, oğlum öyle bir gaybete çekilecek ki, Allah’ın koruduğu kimseler dışındaki bütün halk, onun hakkında tereddüt edecektir. ”

Kifayet-ül Eser , s. 291’de aynı hadisi Ahmed b. Muhammed b. Yahya el-Attar’dan aynen nakleder.