SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

Kemal-ud Din , c. 2, s. 41:

Ebu Ganim-i Hadim’den:

İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm ’ın bir oğlu oldu ve adını Muhammed koydu. Üçüncü gün onu ashabına gösterdi ve buyurdu ki: “ Benden sonraki sahibiniz ve benim halifem budur. Ne zaman zuhur edecek diye özlemle beklediğiniz Kaim budur. Yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolunca, zuhur edecek ve onu adalet ve eşitlikle dolduracak. ”