SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

 

Kemal-ud Din , s. 526 ve Bihar-ul Envar , c. 51, s. 224:

Hasan b. Salih-i Bezzaz’dan:

Hasan b. Ali Askeri aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “ Doğrusu benim oğlum, benden sonraki Kaim’dir. Uzun ömürlülükte ve gaybette peygamberlerin sünneti onda vuku bulacaktır. Bu süre çok uzadı diye bazı kalpler taş gibi sertleşecektir. Allah kalbine iman yazdığı ve rahmetiyle desteklediği kimseler dışında ona inanan kalmayacaktır. ”