SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

 

Kemal-ud Din , c. 2, s. 440:

Muhammed b. Osman el Amri’den:

İmam Hasan Askeri aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “Bu emrin sahibi her yıl hac mevsiminde hazır olacak, halkı görecek ve onları tanıyacak. Halk da onu görecek ama tanımayacaklar.”