SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

Usul-u Kafi , c. 1, s. 268:

Davud b. Kasım-ı Caferi’den:

İmam Ebu’l Hasan-ı Askeri aleyhi’s-selâm şöyle buyurdu: “ Benden sonraki halef, oğlum Hasan’dır, haleften sonraki halef geldiğinde ne yapacaksınız? ” Dedim ki: “Allah beni sana feda kılsın, niçin?” Buyurdu ki: “ Çünkü siz onun şahsını görmeyecek ve onu ismi ile anamayacaksınız! ” Dedim ki: “Peki onu nasıl zikredelim?” Buyurdu ki: “ Şöyle söyleyin: Âl-i Muhammed’in Hücceti. Allah’ın salat ve selamı ona olsun. ”