SAYGIDEĞER KATILIMCI!

BU SAYFA HAZIRLIK AŞAMASINDADIR.

Kemal-ud Din , c. 2, s. 337:

Abdulazim b. Abdullah’tan:

İmam Muhammed b. Ali aleyhi’s-selâm ’ın yanına giderek Mehdi’nin Kaim mi, başkası mı olduğunu sormak istedim.

Ama o söze başlayarak bana şöyle buyurdu: “ Ey Ebu’l Kasım! Doğrusu bizden olan Kaim, Mehdi’dir. Onu, gaybetinde beklemek ve zuhurunda itaat etmek vaciptir. O, benim evlatlarımdan üçüncüsüdür. Muhammed salla’llâhu aleyhi ve alih’i peygamber olarak gönderen ve İmameti bizlere mahsus kılan Allah’a andolsun ki, eğer dünyanın sonuna sadece bir gün kalsa dahi, Allah o günü o kadar uzatacak ki o, o günde zuhur edecek, yeryüzü zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi, onu adalet ve eşitlikle dolduracaktır. ”