Bismillahirrahmanırrahim

Her uğraşın değeri, o uğraşın konusuna bağlıdır. Asrın velisi Hz. İmam Mehdi’ye (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) olan mukaddes inancın oluşup pekişmesi yolunda yapılan uğraşların önemi, O hazretin kendisi kadar önemlidir. Özellikle zamanımızda “Durdurun onları, zira onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat/24) ayeti gereğince ve ayrıca velayet sahibi ve asrın velisi Hz. İmam Mehdi (a.s) karşısındaki sorumluluğumuzdan dolayı, uğraşımızın önemi daha da artmaktadır.

Genelde İslam’a ve özelde Ehli Beyt (a.s) mektebine saldıran, Allah ve Resulden habersiz muhaliflerin, dünya araştırmacılarını kötümserliğe iterek etüt yollarını kapatan ve onları doğru yolu bulmaktan alıkoyan, mesnetsiz ve saçma sözleri asla cevapsız kalmamalıdır.

Bizler, dünya coğrafyasında yaşayan araştırmacılara karşı sorumluyuz. Eğer bizlere sorsalar: “Araştırma yollarını açarak bizlerin kötümserliğe kapılmadan en iyi kültürel ve inançsal sistemi seçebilmemize ve en iyi kılavuz ve öndere bağlanmamıza yardımcı olmak için, Ehli Beyt’in (a.s) son güneşini kaplayan sunî kara bulutları neden kenara itmediniz ve neden Mehdeviyet ve beşeri cihanın kurtarıcısından ayrılıp yanlış düşüncelere saplananlara sağlam cevaplar vermediniz?” ne cevap verebiliriz?

Bundan dolayı bizim sorumluluğumuz Kur’an ve hadise dayanmaktadır. Müslümanları Ehli Beyt’in (a.s) velayet makamına karşı sorumlu kılan ayet ve hadisler, aynı zamanda asrın velisi Hz. İmam Mehdi’ye (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) karşı da sorumlu kılmaktadır. Bu öyle ağır bir yüktür ki, ona karşı ilgisiz kalmak, gerçekte Rabbu-l Aleminin emirlerine sırt çevirmektir. Ayet ve rivayetlerde geçtiği üzere -Şii olsun, Sünni olsun- tüm Müslümanlar bilmektedirler ki; Rabbu-l Aleminin emirlerine sırt çevirmek, içlerinde asrın velisi Hz. İmam Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) de bulunduğu Ehli Beyt’e (a.s) vefasızlıktır.

Tüm bunlarla birlikte, çalışmalarımızdaki yetersizlikten dolayı, saadet ve fazilet önderi, asrın velisi Hz. İmam Mehdi’den (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) özür dileyerek, İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) sitesinde bulunan ve yakında yenileri eklenecek olan başlıkları sunuyoruz.

1-Asrın velisi Hz. İmam Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) tanıtımı

2-Kültür ve inancımıza yapılan saldırıyla mücadele

3-İslam mezhepleri mensupları ve diğer dinlerin inançlıları ile irtibat kurmak

4-Asrın velisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) hakkında tamamlanmak üzere olan kütüphanenin açılması

5-Alim ve düşünürler ile görüşmeler ve Mehdeviyet inancına sahip kimselerin tanıtılması

6-Mehdeviyet hakkında gelişen (konferans, röportaj, fuar gibi) yeni olayların yayınlanması

7-Soru ve cevap

8-Dünyada asrın velisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) hakkında basılan eserlerin toplanması ve sunulması

9-Genelde Şii inançlar ve özelde Mehdeviyet hakkındaki soruların analizi ve Şark bilimcilerin sözlerinin eleştirileri

ve…

Tevfik, Allah’tandır.

Uluslararası Hz. Veliyi Asr (a) Uzmanlık Merkezi