Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile

Allah’ın yardımı ile; Ehli Beyt (a.s) öğretilerini yaymak, Onların sözlerini ve geride bıraktıkları eserlerini açıklamak, kültürel saldırıya karşı durmak, itikadi yozlaşma ile mücadele etmek ve şeytani bidatleri ortadan kaldırmak için, Hz. Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) müessesesi adı altında yaklaşık on dokuz yıldır uğraş vermekteyiz.

Böyle bir girişimde bulunmanın amacı, Kur’an ve Ehli Beyt (a.s) yolu yolcuları, nur ve fazilet imamı, asrın velisi Hz. İmam Mehdi’yi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) beklemekte olan Müminler için gayet açıktır.

Materyalistlerin İslam’a savaş açtıkları, komünistlerin dinimizi afyona benzettikleri, Vahhabiler’in İslam coğrafyasının kalbinde, İslam ümmetinin arasına fitne ektikleri ve Şia’yı müşrik ve bidatçi ilan ettikleri ve Amerika ve İsrail gibi zalimlere kendini satmış sözde yazar çizerlerin dini ve mezhebi inançlarımıza saldırdıkları bu zamanda, acaba kültürel mücadele meydanına çıkmamızın zamanı hala gelmedi mi? Ve acaba samimi bir kalp ve Kur’an ve İtrete olan inanç ile düşünsel itikadi cihada katılmamızın vakti gelmedi mi?

Şimdi, din ve velayet savunucularının bilgilenmesi için, Uluslararası Hz. Veliyi Asr (a) Uzmanlık Merkezi adı altında yapılan kültürel ve düşünsel çalışmaları arz ediyoruz.

Hz. Veliyi Asr Uzmanlık Merkezinin Çalışmaları

1-Asrın velisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) hakkında Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça, Urduca, Türkçe ve Almanca dillerinde basılmış olan 2000 kitabın toplanması

2-Japonyalı araştırmacı eski Budist Sayın mühendis So Miyake gibi İslam ile müşerref olan ve ayrıca Şia mezhebini kabul edip 12 İmam Şiası olan sayın Abdurrahman El-Ali Hatib Iraki gibi kimselerle yapılan röportajlar

3-Dini ilimler (Havza) ve üniversite öğrencileri için fıkıh, usul ve akait derslerinin teşkil edilmesi

4-Ehli Beyt’in (a.s) doğum ve şehadet günleri ve dini bayram münasebetleri dolayısıyla özellikle genç nesil için dini ve mezhebi oturumların düzenlenmesi ve ayrıca değerli Ayetullah ve alimlerin konuşmaları

5-Asrın velisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) hakkında yayımlanan eserlerin değişik dillere tercümesi ve Hazret hakkında gündeme gelen soruların analizi ve cevaplanması için, Bahare Kulub (Kalplerin Baharı) adlı müessesenin kurulması

6-1992 yılından bu yana üstad Mirdamadi’nin gözetiminde ve değerli taklit mercilerinin izni ile, bilgili ve çalışkan tebliğcilerin, Şiilerin azınlıkta olduğu bölgelere gönderilmesi ve Ehli Beyt (a.s) mektebi mensuplarının eğitilmesi

Taklit Mercilerinin ve Alimlerin Teyidi

Bu merkezin kuruluşu, alim, araştırmacı ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanılarak kurulmuştur. Bundan dolayı, devamlı değerli Taklit Merci ve havza alimleri ile irtibatta olmakta ve onların teyit ve düşünsel yardımlarından edinilen kazanımlarla merkezimiz her gün daha da gelişmektedir.

Her biri, velayete hizmet ve kültürel saldırı ile mücadelede yolumuzu aydınlatan nurdurlar:

Merhum Ayetullahi-l Uzma Gulpaygani

Merhum Ayetullahi-l Uzma Mar’aşi Necefi

Merhum Ayetullahi-l Uzma Eraki (Allah makamlarını yüceltsin)

Halihazırdaki alim ve üstatlar:

Ayetullahi-l Uzma Safi Gulpaygani ki, elhamdu-lillah değerli teyit ve görüşlerinden ve özellikle asrın velisi Hz. İmam Mehdi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) hakkındaki lütuflarından faydalanmaktayız

Ayetullahi-l Uzma Sistani

Ayetullahi-l Uzma Huseyni Şirazi

Ayetullahi-l Uzma Vahid Horasani

Ayetullahi-l Uzma Mirza Cevad Tebrizi

Ayetullahi-l Uzma Şahrudi

Ayetullahi-l Uzma Behcet

Yüce Rehberlik Makamı Ayetullahi-l Uzma Seyyid Ali Huseyni Hamane-i

Ayetullahi-l Uzma Mekarim Şirazi

Ayetullahi-l Uzma Fazıl Lenkerani

Ayetullahi-l Uzma Meclisi

Ayetullahi-l Uzma Mezahiri

Ayetullah Fakih İmami

Allah gölgelerini başımızdan eksik etmesin.

Mehdeviye Günleri

Mehdeviye günleri hangi amaçla düşünülmüştür?

Mehdeviye günleri, Şabanın 15’indeki asrın velisi Hz. İmam Mehdi’nin (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) doğumu münasebeti ile yapılan kutlamalara ve eğlencelere yön vermek amacıyla düşünülmüştür. Şabanın 10’undan 20’sine kadar sürecek olan Mehdeviye günlerinde oturumlar, ilmi araştırmalara dönüşecek ve halk bugünlerde, İmamlarını her zamankinden daha fazla tanıma imkanı bulacaklardır.

Mehdeviye günlerinde, asrın velisi Hz. İmam Mehdi’yi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) tanıma hakkında seminerlerin, konferansların, konuşmaların ve kitap fuarlarının teşkiliyle temiz bir hayat elde edebilir ve İslami maarifler ve faziletler ile daha yakından tanışabiliriz.

Mehdeviye günlerinde bu merkezin programı:

Yerli ve yabancı düşünürlerin katılımı ile tertiplenecek olan konferans, düşünürlerin konuşmaları, Mehdeviyet hakkında soru ve cevap, asrın velisi Hz. İmam Mehdi’yi (Allah zuhurunu çabuklaştırsın) tanımak, şiir ve methiyelerin okunması ve O Hazret hakkındaki kitap ve eserlerin sergilendiği fuar.

Gelecek İçin Hedef ve Programlar

Hz. Veliyi Asr (a) Uzmanlık Merkezi, her zamanki gibi Mehdeviyet dalında uzman görüşler ileri sürerek insanların bu konuda aydınlanmaları için uğraş vermeye devam edecektir. Aynı zamanda, Kelam ve Akait konularında faaliyet göstererek çalışmalarını genişletecektir. Bi-iznillah.

Ümit ediyoruz ki, düşmanların bu kültürel saldırısında İslam ve Velayet koruyucuları muvaffak olurlar.

Uluslararası Hz. Veliyi Asr (a) Uzmanlık Merkezi