17. BÖLÜM

 

KÂİM ALEYHİSSELAM’IN CAHİL HALKTAN GÖRECEĞİ ŞEYLER VE KIYAMINDAN ÖNCE HAŞİMOĞULLARI’NIN DAVRANIŞLAR HAKKINDAKİ RİVAYETLER.

1- Fazl bin Yesar şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Doğrusu Kaim’imiz kıyam ettiğinde, Resulullah’ın cahiliyet dönemindeki halktan gördüğü muamelelerden daha şiddetlisi ile karşılaşacaktır. Şöyle arzettim: Bu nasıl olacak? Şöyle buyurdu: Resulullah halka geldiğinde halk taşlara, kaya parçalarına ve tahta parçalarına tapıyordu. Ama Kaim’imiz kıyam ettiğinde halk Allah’ın kitabını kendilerine göre yorumlayarak onu delil olarak gösterecekler. Sonra şöyle buyurdu: Allah’a andolsun ki tıpkı sıcak ve soğuğun evlerine girdiği gibi, onun adaleti de onların evine girecektir.”

2- Ebu Hamza-i Somali şöyle der: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Şüphesiz bu emrin sahibi zuhur ettiğinde Resulullah’ın halktan gördüğü eziyetlerin aynısı ve daha fazlası ile karşılaşacaktır.”

3- Muhammed bin Hamza’nın bazı ricalden naklettiğine göre İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Kaim, savaşlarda Resulullah’ın çektiği eziyetlerden daha fazlasıyla karşlaşacaktır. Doğrusu Resulullah halka geldiğinde halk yontulmuş taş ve tahta parçalarna tapıyordu. Ama Kâim geldiğinde halk Kur’an-ı ona karşı yorumlayacak ve ona karşı Kur’an üzerinde savaşacaklar.”

4- Aban bin Tağlib şöyle der: İmam Caferi Sadk aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Hakk’ın bayrağı zuhur ettiğinde doğudakiler ve batıdakiler ona lanet okuyacak. Biliyormusun neden? Dedim ki: Hayır. Şöyle buyurdu. “Çünkü onun zuhurundan önce halk onun ehlinden çok eziyetler görecektir.”

5- Mansur bin Hazin şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: “Hakk bayrağı kaldırılınca doğu ve batıdakiler ona lanet okuyacak.” Niçin, diye sorunca şöyle buyurdu: “Haşimoğullarının eziyetlerinden dolayı.”

6- Yakub-u Serrac şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Onüç şehir ve halk Kaim’e karşı savaşacak, o da onlara karşı savaşacak: Mekke’liler, Medine’liler, Şam’lılar, Ümeyyeoğulları, Basra’lılar, Dest Meysan’lılar[1], Kürtler, Araplar, Zabbe, Ganı, Bahiler, Ezr’liler ve Rey’liler.”


[1] Basra ile Ahvaz arasındaki bir ilçenin adıdır.

index