22. BÖLÜM

 

“KAİM ALEYHİSSELAM’IN YENİ BİR DAVET BAŞLATACAĞI VE İSLAMIN BAŞLANGIÇTA GARİP OLDUĞU GİBİ GARİP OLARAK

GERİ DÖNECEĞİNE DAİR

1- Ebu Basir’in Kamil’den naklettiğine göre İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Şüphesiz Kaim’imiz kıyam ettiğinde tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve alih gibi halkı yeni bir şeye davet edecek. İslam garip başladı ve garip olarak geri dönecek. Ve ne mutlu gariplere.”

2- Ebu Basir’den:

İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“İslam garip olarak zuhur etti ve tıpkı başladığı gibi dönerken de garip olarak dönecek. Öyleyse ne mutlu gariplere.”

Şöyle arzettim: Allah durumunuzu ıslah etsin. Bunu bana açıklarmısın?

Şöyle buyurdu: “Bizden olan davetçi tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve alih gibi yeni bir davete çağıracak.”

Aynı hadis Hüseyn bin Muhtar sendi ile de naklolunmuştur.

3- Maliki Ceheni şöyle der: İmam Caferi Sadık aleyhisselam’a şöyle arzettim: Bizler bu emrin sahibini halkın hiçbirinde bulunmayan sıfatlarla vasıflandırıyoruz. Şöyle buyurdu: “Sizlerin buna gücünüz yetmez. Öyle ki kendi (devletinin) vasıflarını o sizlere delil olarak getirecek ve sizleri o (devlete) davet edecek.”

4- Sa’d bin Ebu Amr’ın nakline göre İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Doğrusu İslam garip olarak zuhur etti ve başladığı gibi garip olarak geri dönecek. Öyleyse ne mutlu gariplere.”

5- Ebu Basir şöyle der. İmam Caferi Sadık aleyhisselam’dan Emirülmüminin aleyhisselam’ın “İslam garip olarak zuhur etti ve garip olarak geri dönecek. Öyleyse ne mutlu gariplere” sözünü açıklamasını istediğinde şöyle buyurdu:

“Ey Ebu Muhammed! Kaim aleyhisselam kıyam ettiği zaman tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve alih gibi yeni bir davete başlayacak.

Ebu Basir şöyle der: Ayağa kalkıp İmam Sadık aleyhisselam’ın başından öpüp şöyle arzettim:

Şehadet ederim ki sen dünyada ve ahirette benim imamımsın. Senin dostlarını sever, senin düşmanına düşman olurum.

İmam da “Allah sana merhamet etsin diye buyurdu”.

index