9. BÖLÜM

 

EĞER YERYÜZÜNDE İKİ KİŞİ KALSA, BİRİSİNİN MUTLAKA İMAM OLDUĞUNA DAİR RİVAYETLER


1- Ebu Ümare Hamza bin Tayyar der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa, o ikisinden biri mutlaka hüccet olur.”

2- Ebu Ümare Hamza bin Tayyar der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam şöyle buyurdu: “Eğer yeryüzünde iki kişi kalsa o ikisinden biri mutlaka diğerine hüccettir.”

3- Kerram der ki: İmam Ebu Abdullah şöyle buyurdu: “Eğer halk iki kişi olsa, birisi mutlaka imam’dır. Ve buyurdu ki: “En son ölecek olan, imamdır. Bu da en son kalacak insan Allah azze ve celle’ye: Beni hüccetsiz bıraktın, dememesi içindir.”

4- Hamza bin Tayyar der ki: İmam Ebu Abdullah aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: Eğer yeryüzünde sadece iki kişi kalsa birisi hüccettir veya ikincisi hüccettir. (Burada tereddüt eden İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam değil de rivayet nakleden şahıstır.)

5- Yunus bin Sadık der ki: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum: “Eğer yeryüzünde iki kişiden başkası olmazsa, onlardan birisi mutlaka imamdır.”

index