HÜSEYİN'İN (a) EBA HİRRE İLE GÖRÜŞMESİ

Sabahın erken saatlerinde, künyesi Eba Hirre olan biri Küfe'den gelip İmam'a selam etti ve dedi: "Ey Peygamber evladı, Allah'ın ve ceddin Resulullah'ın (s) hareminden niye çıktın? İmam buyurdu: "Eba Hirre, Beni Ümeyye mallarıma el koydu, ben sabrettim; hakkımda kötü konuştu, ben tahammül ettim; şimdi de kanımı dökmek istediler ve ben de kaçtım. Andolsun Allah'a, bu zalim topluluk beni öldürecek, ama Allah onlara horluk ve aşağılık elbisesi giydirecek, keskin  intikam kılıcını onlara indirecek ve öyle birini musallat edecek ki Sebe kavminden -bir kadın musallat olmuştu onlara ve dilediği gibi mallarında ve kanlarında hükmediyordu- daha zelil olacaklar." Bunu dedikten sonra o menzilden hareket etti.