الصفحة الماضیة

ric'atin tanımı

next

 

Lgatte Ric'at:

Ric'at, lgatte, ölmden sonra tekrar hayata dönmek anlamındadır.

Cevheri ve Firuzabadi diyor ki: "Falanca ric'ate inanı-yor" denildiğinde, "onun ölmden sonra dnyaya dönşe" inandığı kastediliyor.[1]

"Ric'at"e "kerret" de denilmektedir. Ric'at ve kerret eş anlamlıdırlar. Cevheri der ki: Kerre, "geri dönmek" demektir. "Kerrehu" (onu geri döndrd) ve "kerre bi nefsihi" (geri dönd) denir; geişli ve geişsiz fiil olarak kullanılır.[2]

İmam Ali aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste ise şöyle geer:

(( ))

"Ben birden ok dönş ve devletlerin devletinin sahi-biyim."[3] İmam Ali aleyhisselam'ın ziyaretinde ise şöyle geer:

(( ))

"Selam olsun sana ey dönş ve ric'at sahibi!"[4]

 

İmamiyye Şia'sına Göre Ric'at:

İmamiyye, Ehlibeyt aleyhimusselam'dan gelen rivayet-lere göre Allah Teala'nın, ölenlerin bir bölmn, öldkleri surette dnyaya getireceğine, böylece de bir bölğ ycelteceğine, diğer bir bölğ alaltacağına, hak-lıları haksızlara ve mazlumları zalimlere galip kılacağına inanmaktadır ve bu, yeryzn zulm ve haksızlıkla dol-duktan sonra adalet ve eşitlikle dolduracak olan Âl-i Muhammed'in Mehdi'sinin, (aleyhi ve aleyhim efzalssalati vesselam) zuhurunda olacaktır. İşte bu nedenle ric'at, Allah Teala'nın, zulm ve dşmanlıkla dolan yeryznde sulu-ları cezalandırmasıyla ilahi adaletin gereğinin tecelli ede-ceği mazhar sayılmaktadır.

Dnyaya döndrlecek kişiler, ancak imanda en stn olanlarla fesatta en aşağı derecede bulunanlardır. Bunlar sonra tekrar ölecekler, kıyamet koptuktan sonra sevaba ulaşacak veya azaba uğrayacaklardır.

] [

"Rabb'imiz dediler, bizi iki kere öldrdn ve iki kere dirilttin; artık sularımızı da itiraf ettik; (cehen-nemden) ıkmamıza bir yol var mı?"

Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesinde, bu ric'at ettirilenlerden hallerini dzene sokmayanların, kendilerini ıslah etmek midiyle Allah'tan kendilerinin bir kere daha dnyaya döndrlmelerini isteyeceklerini, ama onların bu isteğinin kabul edilmeyeceğini ve onların kalıcı bir azap iinde olacağını bildirmektedir.[5]

 [1] - Sihah, c.3, s.1216. Kamus-ul Muhit, c.3, s.28.

[2] - Sihah, c.2, s.805.

[3] - Kfi, c.1, s.198/3 "inne-l eimmete hum erkan-ul erz" babı -Dar-ul Kutub-il İslamiyye-.

[4] - Bihar-ul Envar, c.100, s.349.

[5] - Akaid-ul İmamiyye, -Muzaffer-, s.108. Bi'set messesesi incelemesi; M'min, 11. ayet.

 

index