Ümmetin Önderliği
Üstad Ca'fer SÜBHANÎ
 

Ümmetin Önderliği

Üstad Ca'fer SÜBHANÎ

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskının Önsözü

Birinci Baskının Önsözü

Bu Kitabın Hedefi Nedir ?

İslamî Hüküm ve Öğretilerde Mercilik

BİRİNCİ BÖLÜM

İmamı (a.s) Tanımanın Felsefesi

İKİNCİ BÖLÜM

İmamet Hakkındaki İki Görüş

1- Ehl-i Sünnet Alimlerinin Görüşü

2- Şia Alimlerinin Görüşü

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şia’nın Görüşünün Doğruluğunun Delilleri

1

Yeni Olaylar

Dinin Kemale Erdiği Hakkında Başka Bir Açıklama

Ümmetin Başında Bulunanların Cehaleti

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

-2-

Peygamber, İmamet Makamını İlahî Bir Makam Olarak Kabul Etmekteydi

İmamet ve Nübüvvet Makamları İç İçedir

BEŞİNCİ BÖLÜM

-3-

İslam Kanunları ve Semavî Kitap İçin Masum Kişilerin Tefsiri Gerekmektedir

Kur’an Tefsiri Hususunda İhtilaf

Hişam bin Hakem Hakkında

ALTINCI BÖLÜM

-4-

Tehlike Üçgeni veya İslam’ın Üç Çeşit Düşmanı

Üçgenin İlk Açısı

Üçgenin Diğer İki Köşesi

YEDİNCİ BÖLÜM

5

Masum İmam’ın Varlığı Sayesinde Ruhsal ve Manevi Gelişim

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Acaba Şia’nın İmamet Hakkındaki Görüşü Özgürlüğün Temel İlkelerine Karşı mıdır?

Cevap:

a- İmamın Tayin Edilmesi Diktatörlük Değildir

b- Demokratik Hükümetlerin Zayıf Noktaları

DOKUZUNCU BÖLÜM

İslam’da Meşveret

ONUNCU BÖLÜM

Sadece Kadıya Gitmeyelim!

İşte İmam’ın Mektubunun Metni

Sadece Kadıya Gitmeyelim!

ON BİRİNCİ BÖLÜM

Sakife-i Benî Saide’nin Hüzün Verici Macerası ve Ümmetin Cahiliye Dönemine Deri Dönmesi Konusunda Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a)  Endişesi

Sakife Ehlinin Mantığı

ONİKİNCİ BÖLÜM

Ensar ve Muhacirlerin Mantığının İncelenmesi

Hz. Ali (a.s) Sakife Ashabının Mantığını İnceliyor

Hz. Ali’nin (a.s) Hilafete Kendisinin lâyık Olduğu Hususundaki Mantığı

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Namazda İmamlık Etmek Liderliğin Şahidi Olamaz

Ebu Bekir’in Namazda Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) Yerine Geçmesi

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöneticilik Manevî Önderlikten Ayrı Değildir

Hükümleri Beyan ve İnsanları İrşad Etme Makamı

Bu İki Makamı Birbirinden Ayırmak Doğru Değildir

Hıristiyanlık Rengi

 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Halifelerin İlahî Hükümlerden Haberdar Olmayışı

Birinci Halifenin Bilgisizliğinin Örnekleri

İkinci Halifenin Bilgi Düzeyi

c- İslam’ın İlk Yıllarında Halifelerin Seçimi Çoğunluğun Seçimiyle mi Olmuştur?

ON BEŞİNCİ BÖLÜM

Halifelerin İlahî Hükümlerden Haberdar Olmayışı

Birinci Halifenin Bilgisizliğinin Örnekleri

İkinci Halifenin Bilgi Düzeyi

Üçüncü Halifenin Bilgi Düzeyi

ON ALTINCI BÖLÜM

Peygamber-i Ekrem’in Ashabı Günah ve Hatadan Masum Değillerdi

Hak ve Batılı Tanımanın Yolu

ON YEDİNCİ BÖLÜM

Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) Önderliği Hakkındaki Naklî Deliller

1- Menzilet Hadisi

Bir soruya cevap

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM

2- Gadir Hadisi

-Birinci Kısım-

1- İftira Silahı

2- Müslümanlara Eziyet

3- Arab’ın Büyük Hikayecisini Davet Etmek

4- Kur’an Dinlemeyi Yasaklamak

5- Ekonomik Ambargo

6- Peygamberi Öldürme Komplosu

7- Kanlı Savaşlar

8- Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) Vefatı

ON DOKUZUNCU BÖLÜM

-İkinci Kısım-

Tarihî Gadir Olayı Ebedî ve Ölümsüz Bir Olaydır

Gadir Olayı Ölümsüz ve Ebedidir

Bu Ebedi Olayın Diğer Delilleri

YİRMİNCİ BÖLÜM

(2) Gadir Hadisi

-Üçüncü Kısım-

Gadir’de Muhteşem Bir Toplantı Düzenlemenin Hedefi Neydi?

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM

İki Soruya Cevap

İki Soru:

Birinci soruya cevap:

İkinci Soruya Cevap:

YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM

3 ve 4

Sekaleyn ve Sefine Hadisi

Kur’an ve İtret Birbirinden Kopmaz Bir Bağa Sahiptirler

Sekaleyn Hadisinin İçeriğini İncelenmesi

Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) Sekaleyn Hadisini Delil Göstermesi

Bir Noktanın Hatırlatılması

Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) İtreti Nuh’un Gemisi Gibidir

Sefine (Gemi) Hadisinin İçeriğinin İncelenmesi

YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bir İnsan Nasıl Olur da Günah Karşısında Masum Olabilir?

Masumiyetin Hakikati Nedir?

YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Semavî Önderlerde İsmet Delilleri

1- Amel Sayesinde Terbiye

2- Güven Elde Etme

YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM

Büyük Sorumlulukların Çok Ağır Şartları da Vardır

Kur’an-i Kerim’in Kılavuzluğu

Bir Soruya Cevap

Kur’an-i Kerim’in Diğer Bir Kılavuzluğu

 

 

YİRMİ ALTINCI BÖLÜM

1- İki Tabirden Hangisi Doğrudur: “Allah’ın Kitabı ve İtretim, Ehl-i Beytim mi, Yoksa, “Allah’ın Kitabı ve Sünnetim” İfadesi mi?

Soru:

Cevap:

“Ve Ehl-i Beytim” Hadisinin Senedi

“Ve Sünnetim” Metninin Senedi

Hakim’in Rivayetinin Birinci Senedi

“Ve Sünneti” Hadisinin İkinci Senedi

“Ve Sünneti” Hadisinin Üçüncü Senedi

4 - Senetsiz Nakil

2- Resulullah’a (s.a.a) Nasıl Salavat Gönderelim?

Bir Noktanın Hatırlatılması

Peygamber-i Ekrem’in (s.a.a) İtreti Nuh’un Gemisi Gibidir

Sefine (Gemi) Hadisinin İçeriğinin İncelenmesi