5. BÖLÜM

 

İMAM OLDUĞUNU İDDİA EDEN VE İMAM OLMADIĞI HALDE KENDİNİ İMAM ZANNEDENLER VE

HZ. MEHDİ’NİN KIYAMINDAN ÖNCE KALKAN BAYRAKLARIN

SAHİBİNİN TAĞUT OLDUĞU HAKKINDAKİ RİVAYETLER

1- …Yunus bin Zebyan’dan: İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam “Allah'a yalan isnad edenlerin yüzünü kıyamet gününde kararmış olarak göreceksin”[1] ayeti hakkında şöyle buyurdu:

“İmam olmadığı halde kendini imam zannedenlerdir.”[2]

2- …İmran-ı Eşari’den:

İmam Cafer bin Muhammed aleyhisselam şöyle buyurdu:

Kıyamet günü Allah üç kişinin yüzüne bakmayacaktır. Onları pak kılmayacak ve onlara acı bir azap gönderecektir.

  * İmam olmadığı halde kendini imam zanneden.

  * Hakk imamın, imam olmadığını zanneden.

  * Ve bu iki şahısın islamdan bir nasibi olduğunu zanneden.

3- İbn-i Ebû Yâfur’dan:

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum:

Kıyamet günü Allah üç kişi ile konuşmayacaktır. Onları pak kılmayacak ve onlara acı bir azap gönderecektir: Hakkı olmadığı halde Allah’tan imameti olduğunu iddia eden, Allah tarafından tayin edilen imama karşı çıkan, ve bu ikisinin islamdan nasibi olduğunu zanneden.

4- …Muhammed bin Temmam’dan:

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’a şöyle dedim: Filanca sana selam gönderip dedi ki: “Benim şefaatime kefil olsun” İmam şöyle buyurdu: O bizi kabul edenlerden mi? Ben evet deyince; Onun işi bundan daha üstündür. Dedim ki: O, Ali’nin velayetini kabul ediyor ama ondan sonraki vasileri bilmiyor”. Şöyle buyurdu: Dalalettedir. Ben, İmamların hepsini kabulleniyor ama sonuncusunu inkar ediyor? Deyince şöyle buyurdu: O tıpkı İsa’yı kabullenip Muhammed’i (sallallahu aleyhi ve âlih) inkar eden gibi. veya Muhammed’i kabullenip İsa’yı inkar eden gibidir. Allah’ın hüccetlerinden birini dahi inkar etmekten Allah’a sığınırız.

* * * * *

Bu hadis-i şerifi okuyanlar imamlardan birini dahi reddetmekten veya İsa’yı kabul edip de Hz. Muhammed’in nübüvvetini inkar edenler gibi olmaktan çekinmelidirler.

5- Sevre bin Küleyb, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam’dan nakleder:

“Ve kıyamet gününde Allah’a yalan isnad edenlerin yüzünü karamış göreceksın. Cehennem tekebbür edenler için hazırlanmış bir yer değil midir?” ayeti hakkında şöyle buyurdu:

İmam olmadığı halde kendisinin imam olduğunu zannedenler hakkındadır?

Dedim ki: Ali ve Fatıma’nın evlatlarından olsa da mı?

Buyurdular ki: Ali ve Fatıma’nın evlatlarından olsa da.”

6- Zeyd-i Şehham’dan:

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’a Resulullah (sallallahu aleyhi ve âlih) imamları tanıyor muydu? Diye sorduğumda şöyle buyurdu: Nuh aleyhisselam da tanıyordu. Bunun delili de Allah azze ve celle’nin şu sözüdür:

(شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما صّينا به إبرهيم وموسى وعيسى)

“Allah sizlere, Nuh’a gönderdiği şeriat hükümlerini getirdi. Biz onları sana vahyettik. İbrahim, Musa ve İsa’ya da gönderdik.”[3] Sonra buyurdular: “Ey şia topluluğu! Sizlere Nuh’a gönderilen şeriatı açıkladık.”

7- Ebu Halid-i Mekfuf bazı yarenlerinden nakleder ki İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu:

“Gizlilikte imam olduğunu iddia edenlerin, açıkta da bunun delillerini getirmeleri uygundur? Dedim ki: Açıkta getirmesi gereken delil nedir? Buyurdu ki: Allah’ın helalini helal, haramını ise haram kılmalıdır. Onun zahiri, dış görünüşü kalbini de tasdik etmelidir.”

8- Sevre bin Küleyb’den: İmam Muhammed Bakır aleyhisselam “Ve kıyamet gününde Allah’a yalan isnad edenlerin yüznünü karamış göreceksin. Cehennem tekebbür edenler için hazırlanmış bir yer değil midir?” ayeti hakkında şöyle buyurdu: İmam olmadığı halde “Ben imamım” diyenler.

Dedim ki: Ali ve Fatıma’nın şialarından olsa da mı?

Buyurdu ki: Ali ve Fatıma’nın şialarından olsa da.

Dedim ki: Ali bin Ebi Talib’in evlatlarından olsa da mı?

Buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib’in evladı olsa dahi.”

9- …Malik bin Âyân el Cüheni’den:

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

Mehdi aleyhisselam’ın bayrağından önce kalkan bütün bayrakların sahibi tağuttur.[4]

10- …Fuzeyl’den:

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Bizim makamımızı -yani imameti- iddia eden kafirdir. (Veya) buyurdu ki: Müşriktir.

11- Malik bin Ayân el Cüheni’dan:

İmam Muhammed Bakır aleyhisselam şöyle buyurdu:

Kaim -aleyhisselam-ın bayrağından önce kalkan bütün bayrakların sahibi tağuttur.

12- Fuzeyl bin Yesâr’dan:

İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam’ın şöyle buyurduğunu duydum:

Halkın içinde kendisinden daha üstün biri olduğu halde halkı kendisine davet eden, dalalettedir ve bidat çıkarmıştır. [Ve İmam olamdığı halde Allah tarafındn imam olduğunu iddia eden kafirdir.]

* * * * *

İmamlarımız, Allahın böyle insanların yüzüne bakmayacağını ve imam olmadığı halde bu makamı iddia edenlerin kafir olduğunu buyurduktan sonra, ne hakkında nass olunan ne de imamet ehli olmadığı halde imamlık iddia edenlerin hali nasıl olacak acaba? Bunu bilmek isterim. Küfürden, şirkten ve körlükten Allah’a sığınırız. Ama halkın başına gelenler hep pak Ehl-i Beyt’ten çok az rivayet duymalarından kaynaklanmaktadır. Ve Allah azze ve celle’den isteğimiz bize olan lütfunu artırması ve bizden ilim ve ihsanını azaltmamasıdır. Bizler -tıpkı peygamberimizin bize öğrettiği gibi- diyoruz ki:

Rabbimiz, ilmimizi artır. Bizlere minnet ederek verdiğin şeyleri bizde sabit kıl. Ve onları geçici olarak karar kılma. Rahmetin ve bereketin hatırına.[1]- Mübarek “Zümer” suresi 60. Ayeti şerife.

[2]- Bu ayet-i şerife Allah’a yalan isnad eden herkes hakkında nazil olmuştur. Ancak rivayette bunun en belirgin örneği kendini oniki imamlarımızın yerine koyan şahıs olarak gösterilmiştir. (Ç.)

[3]- Mübarek “Şura” süresi 13. Ayet-i şerife.

[4]- Caferi fıkhına uygun ve Ehli Beyt fakihlerinin kaldırdığı bayraklar ve kurdukları islami hükümetlerin Ehl-i Beyt’in hoşnutluğunu kazandığını ve mektebimizin iftiharı olduğunu da gözününde bulundurmalıyız. (Ç.)

index